Nyheter   Hva er WS?   Styret   Medlemmer   Bilder   Kalender   Rettigheter   Linker   Innmelding   Diskusjonsforum
 
 
 
 Familier som har barn med sjeldne og lite kjente diagnoser har ofte et stort hjelpebehov og kan trenge mange ulike hjelpetiltak og økonomiske støtteordninger. Det kan både være vanskelig og tidkrevende å finne ut hvilke rettigheter man har. Det heller ikke alltid så enkelt å orientere seg om aktuelle hjelpetiltak og støtteordninger. Frambu arbeider med å finne fram og systematisere rettigheter i hjelpeapparatet for familier som har barn/unge med sjeldne og lite kjente funksjonshemninger.

På Frambu sine hjemmesider hvor teksten er hentet fra kan du få mange tips og innspill som kan være nyttig.

Trykk på Frambu logoen eller her for å komme til deres sider.